Regulamin

Regulamin Willa Park


Regulamin określa zasady  pobytu w hostelu Willa Park Apartamenty i obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hostelu. W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego pobytu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

 1. Doba pobytu w hostelu trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu.
 3. Wynajęty apartament należy pozostawić w stanie w jakim był w dniu przyjazdu
 4. Gość winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, lub zgodnie z  informacją otrzymaną podczas potwierdzenia rezerwacji.
 5. Osoby odwiedzające mogą przebywać gościnnie w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 6. Hostel akceptuje obecność zwierząt po uprzednim uzgodnieniu oraz za dodatkową opłatą.
 7. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych. Hostel zastrzega sobie prawo nałożenia na Gościa kary grzywny w wysokości 500zł w przypadku niezastosowania się do zakazu.
 8. W hostelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 9. Dzieci poniżej 12. Roku życia powinny znajdować się na terenie hostelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 10. Gość ma obowiązek zgłosić wszystkie szkody i usterki powstałe w trakcie pobytu niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Goście hostelu ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia elementów wyposażenia hostelu powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających.
 11. Hostel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  - możliwość pełnego, nieskrępowanego wypoczynku
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  - sprzątanie Apartamentu podczas nieobecności Gościa.
 12. Prosimy o dbanie o wynajęty Apartament, wyłączenie zbędnego oświetlenia, zakręcania wody oraz zamykanie okien.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Goście powinni przekazać  klucz do recepcji. Za zgubiony klucz hostel ma prawo obciążyć gościa opłatą w wysokości 100 PLN.
 14. Przedmioty pozostawione przez Gości w Apartamencie będą odesłane na prośbę  i koszt Gości pod wskazany przez nich adres. Hostel przechowuje wszystkie przedmioty pozostawione przez Gości przez okres 14 dni od dnia wyjazdu Gościa.
 15. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody na mieniu, osobie pracownika, Gościa lub innych osób przebywających na terenie hostelu.

  Życzymy udanego pobytu!